Privacy

VMsoftware.nl is een website van vSoft B.V. (hierna “vSoft”). vSoft respecteert de privacy van haar bezoekers en klanten. De informatie die vSoft over u verwerkt (hierna: “persoonsgegevens”) behandelen en beveiligen wij daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

 

U instemming
Het verstrekken van persoonsgegevens aan vSoft is niet verplicht. U kiest zelf of u de persoonsgegevens wilt invoeren op onze website. Om gebruik te kunnen maken van een aantal diensten is het invoeren van persoonsgegevens wel noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel zijn.

Door gebruik te maken van deze website stemt u ermee in dat u persoonsgegevens worden verwerkt op de wijze die in dit privacybeleid wordt aangegeven. Maak geen gebruik van de website of de diensten van vSoft als u het er niet mee eens bent dat u persoonsgegevens door ons worden verwerkt en gebruikt.

Anonieme bezoekgegevens. Het is mogelijk om de websites van vSoft te bezoeken zonder je aan te melden of je identiteit bekend te maken. Toch worden door je browser bepaalde gegevens doorgegeven aan Avnet TS. Deze gegevens worden verzameld bij het bezoek en gebruik van de websites van vSoft. De servers van vSoft leggen automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres van u computer, browsertype en -taal, de website via welke u op onze website terecht bent gekomen, de datum en het tijdstip waarop u onze website bezoekt, de pagina’s die u bezoekt, de koppelingen die u gebruikt en de inhoud die u doorbladert. De opgeslagen gegevens bevatten geen persoonlijke informatie.

Bezoekers- en klantenprofiel
. Het gaat hierbij om gegevens die u invult op de websites van vSoft, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. We kunnen ook andere contactgegevens verzamelen die voor de levering van producten en diensten, de communicatie met klanten en de identificatie van gebruikers nodig zijn. Ook verzamelen we informatie over u interesses, voorkeuren en wensen als gebruiker van onze websites. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij vSoft bekend zijn omdat u hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen of producten u interesseren of omdat vSoft u interesses heeft afgeleid uit de manier waarop u van de diensten van vSoft gebruik maakt.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
We verzamelen en verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Communicatie met klanten en marketing. Voor zover de wet dit toestaat, kunnen u persoonsgegevens worden gebruikt voor de marketing van de producten en diensten van vSoft en de partners die door vSoft worden vertegenwoordigd. Denk hierbij aan direct marketing, marktonderzoek en communicatie met klanten, bijvoorbeeld om u te informeren over onze producten en diensten.

Informatie plaatsen. Voor sommige diensten vragen wij u om u e-mailadres en naam, om u in de gelegenheid te stellen informatie en/of documenten te downloaden van onze websites.

Partners. Uw persoonsgegevens kunnen bekend worden gemaakt aan de partner(s) van vSoft waar u een bestelling heeft geplaatst of wilt gaan plaatsen. Uw persoonlijke gegevens die nodig zijn om de door u gewenste producten te leveren (zoals naam, adres en telefoonnummer) worden bekend gemaakt aan de verkoper van het product. Deze derden mogen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor de verlening van de dienst waarvoor de gegevens bekend zijn gemaakt (tenzij anders aangegeven) en voor het toesturen van informatie over gelijksoortige producten en diensten. Zij zijn verplicht u gegevens vertrouwelijk te behandelen en ervoor te zorgen dat er voldoende maatregelen zijn getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Wijzigen van het privacybeleid
vSoft behoudt zich het recht voor haar privacybeleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. vSoft adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 13 November 2014

Vragen?
vSoft wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met uw persoonsgegevens omgaat. Met het privacybeleid willen we daartoe bijdragen. Heeft u nog vragen over de manier waarop vSoft met u persoonsgegevens omgaat, dan kun u altijd een bericht sturen naar info@vmsoftware.nl.